Принципи діяльності

Об'єднання організацій роботодавців Донецької області

Головні принципи за якими побудована робота ОБ’ЄДНАННЯ:

 

Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах:

   законності та верховенства права,

   свободи об'єднання,

   незалежності та рівноправності членів,

   самоврядності,

   соціального діалогу,

   аполітичності,

   відкритості та гласності,

   відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.