Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Зміни до законодавства про держдопомогу бізнесу мають допомагати українським підприємцям та захищати їхні інтереси. Пропозиції ФРУ

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (ЗУ) встановлює механізми моніторингу та контролю за наданням такої допомоги.

В державах ЄС такі механізми використовуються для контролю за ефективністю використання бюджетних коштів (тобто коштів платників податків) та надання державної допомоги бізнесу відповідних держав.

При цьому, механізми контролю за законним наданням державної допомоги бізнесу є ефективною аналогією антидемпінговим заходам держав для захисту власних товаровиробників.

В ЄС контроль за державною допомогою, тобто оцінку заходів державної допомоги, що надаються державами-членами ЄС здійснює Європейська Комісія.

Угода про асоціацію передбачає впровадження аналогічної до європейської системи моніторингу та контролю за державною допомогою в Україні.

Контролюючим органом є Антимонопольний комітет України (АМКУ). Його повноваження та механізми моніторингу та контролю за державною допомогою виписані в чинній редакції ЗУ.

АМКУ вирішив привести норми ЗУ у відповідність з нормами ЄС, розробивши його нову редакцію та опублікувавши її для громадського обговорення.

Федерація роботодавців України вважає, що запропонований Проект має бути суттєво доопрацьований, адже певні його норми, з одного боку, є більш жорсткими, ніж це передбачає Угода про асоціацію, а з іншого – створюють правову невизначеність, яка може вкрай негативно впливати на український бізнес.

Серед основних недоліків Проекту:

  • «Незначна державна допомога», відповідно до Угоди про асоціацію, - надання допомоги в розмірі меншому, ніж 200 000 євро для одного підприємства протягом трирічного періоду. Не потребує отримання рішення АМКУ про допустимість такої допомоги.

АМКУ пропонує здійснити градацію для певних галузей, зокрема вантажних перевезень для яких незначною вважатиметься державна допомога у розмірі меншому ніж 100 000 євро.

При цьому запропонована норма ставить суб’єктів господарювання України, що надають послуги з перевезення вантажі, в нерівні конкурентні умови з суб’єктами господарювання в інших галузях.

А через дискримінаційну політику деяких країн ЄС, зокрема недостатню кількість дозволів для українських перевізників та обмеження доступу до місць завантаження/розвантаження, міжнародні автомобільні перевізники України знаходяться в неконкурентних умовах з перевізниками з країн ЄС.

Для розвитку бізнесу автомобільних вантажних перевезень в країнах ЄС діють пільгові програми кредитування, лізингу рухомого складу, тощо. Ставки банків країн ЄС по кредитах для розвитку бізнесу в рази менше рівня ставок по кредитах українських банків.

  • Угода про асоціацію визначає, що будь-яка допомога, надана Україною або країнами-членами ЄС з використанням державних ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам або виробництву окремих товарів, є несумісною з належним функціонуванням цієї Угоди в тій мірі, в якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами. Ми наполягаємо на тому, що будь-яка допомога, що надається з боку держав-членів ЄС оцінюватися на допустимість, адже суб’єкти господарювання з ЄС, які реалізують товари/послуги на території України або можуть/хочуть реалізувати такі товари/послуги тобто створюють конкуренцію для українських товаровиробників. При цьому, надання їм державної допомоги суттєво впливають на конкуренцію на товарних ринках України.

Наприклад, кредитування України Австрійською Республікою на суму 250 млн євро на 10 років у вигляді поставок пожежно-рятувальної техніки австрійськими виробниками терміном на 5 років. Зазначений кредит повинен братися під державні гарантії України.

Опосередковано австрійські виробники пожежно-рятувальної техніки отримують державну допомогу для їх бізнесу, оскільки:

1)            фінансування заходу здійснюватиметься за рахунок державних коштів (кредитні кошти Австрійської Республіки, які надаються під державні гарантії України та повертатимуться за рахунок її коштів);

2)            відбудеться спотворення конкуренції між австрійськими та українськими виробниками пожежно-рятувальної техніки на ринках пожежно-рятувальної техніки в Україні;

3)            австрійські виробники пожежно-рятувальної техніки отримають переваги в порівнянні з українськими виробниками такої техніки. Варто відмітити, що українська техніка в звичайних ринкових умовах може та конкурує з австрійською;

4)            всупереч положенням Угоди про асоціацію відбувається вплив на торгівлю між Україною та Австрійською Республікою, що є державою-членом ЄС.

При цьому, для українських виробників пожежно-рятувальної техніки зменшуються ринок збуту їх продукції.

  • Дія ЗУ не повинна поширюватися на ті галузі економіки, які віднесені до стратегічних (додатково до сільського господарства та оборонного комплексу). Такими галузями, наприклад, є ГМК, машинобудування, хімічна галузь, авіаційна.
  • Наполягаємо на необхідності скорочення процесуальних строків прийняття АМКУ рішень про допустимість державної допомоги, адже за пропонованими Проектом положеннями державна допомога може бути надана не раніше ніж через 10,5 місяця з дати отримання повідомлення про таку допомогу, особливо якщо державна допомога надається для збереження робочих місць або реструктуризацію підприємств.
  • Надавачі державної допомоги (органи влади) мають в максимально короткі строки повідомляти суб’єктів господарювання, які отримують державну допомогу про необхідність її повернення, щоб мінімізувати втрати таких підприємств та можливість у підприємств працювати, а не піти з ринку. Необхідно чітко встановити відсотки за користування незаконною державною допомогою саме на законодавчому рівні, щоб не допустити майбутніх можливих маніпуляцій з їх присудженням.
  • Також АМКУ має визначити, яким саме документом буде вимагатися інформація (запит чи вимога), необхідна для прийняття рішень про допустимість державної допомоги. А також, перш ніж накладати штрафні санкції на підприємства за порушення у вигляді неподання інформації/неподання її у повному обсязі/подання недостовірної інформації, здійснити розслідування обставин вчинення таких порушень.

Проект містить ряд інших недоліків, які обов’язково мають бути усунені до його прийняття та набрання ним чинності.

Відповідні зауваження ФРУ передала до АМКУ.