Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Запровадження додаткового держрегулювання цін на товари може призвести до порушення норм Конституції України та обмеження конкурентоздатності

29 квітня на засіданні Урядового комітету розглядався проект постанови «Про затвердження Порядку запровадження державних регульованих цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції».

Проектом пропонується впроваджувати державне регулювання цін на товари підприємств, що вчинили порушення конкуренційного законодавства, яке полягає у зловживанні монопольним (домінуючим) становищем на ринку у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умови існування значної конкуренції на ринку, або застосування різних цін до рівнозначних угод із підприємствами, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин.

Ми вважаємо, що прийняття документа в пропонованій редакції та введення державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушували вимоги законодавства про захист економічної конкуренції, може нанести збитки відповідним суб’єктам господарювання, обмежити їх конкурентоздатність та порушити норми Конституції України.

Запровадження державних регульованих цін на товари таких підприємств відбуватиметься на підставі рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) про визнання факту вчинення порушення. Такі рішення АМКУ приймається в 99 випадках із 100 за дії, які вчинялися підприємствами в минулому.

Тобто введення державного регулювання цін на товар, наприклад, у 2021 році щодо якого проводилося розслідування та щодо суб’єкта господарювання, який у 2019 чи 2020 році зловживав монопольним становищем, не є доцільним. Особливо, якщо у році, в якому таке регулювання вводитиметься, структура та ситуація на ринку кардинально змінилася.

Проміжок часу між періодом тривання/завершення порушення та прийняттям відповідного рішення про визнання факту його вчинення може обчислюватися роками (стільки часу АМКУ розглядаються справи про порушення конкуренційного законодавства), а строк давності, протягом якого АМКУ може розпочати дослідження/розслідування за ознаками вчинення порушення сягає 3 років.

В таких ситуаціях ведення державного регулювання цін на товари не буде доцільним, адже, навіть, за 1 рік структура ринків товарів змінюється (на ринок входять та з нього виходять суб’єкти господарювання, відповідач у справі про порушення на момент прийняття АМКУ рішення вже може втратити монопольне (домінуюче) становище на ринку), змінюється цінова ситуація на ринках та може змінитися, навіть, географія ринку (розширитися або звузитися).

Але Порядок не передбачає необхідності здійснення дослідження актуальної ситуації на ринку.

На нашу думку, проект постанови суперечить стаття 61 Конституції України. Порядок має на меті застосування обмежуючих заходів (у вигляді обмеження права вільно займатись господарською діяльністю на власний розсуд, зокрема, встановлювати вільні ціни на власні продукти) для суб’єктів господарювання, які вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції і вже, потенційно, повинні зазнавати обмеження у вигляді санкцій, які будуть накладені Антимонопольним комітетом України. Повторне обмеження з боку інших державних органів за дії, за які суб’єкт вже поніс покарання є порушенням статті 61 Конституції України.

- Процесуальні строки, протягом яких має вводитися державне регулювання цін, не співпадають зі строками визначеними Законом «Про захист економічної конкуренції» на оскарження в судах.

Рішення АМКУ про визнання факту вчинення порушення конкуренційного законодавства може скасовуватися судами. Тобто суди фактично визнають відсутність у діях суб’єктів господарювання порушення законодавств про захист економічної конкуренції.

Отже, Порядок пропонує ввести державне регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які не вчиняли порушення.

Порядок визначає строки, в які підприємства мають надати запитувану суб’єктом регулювання інформацію. При цьому, не передбачається порядок дій суб’єкта господарювання у випадку, якщо, з об’єктивних причин, він не може надати запитувану інформацію або не може надати її у визначені запитом строки.

Порядок містить ряд норм, які передбачають необхідність здійснення оцінки, але не передбачають порядку та/або процедур проведення такої оцінки. Так, зокрема, суб’єкти регулювання (Мінекономіки, МОЗ та ОДА) мають оцінити:

  • Можливість вступу на ринок інших суб’єктів господарювання, які здатні ефективно конкурувати з суб’єктом господарювання, що вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  •  Можливість усунення негативних наслідків зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку для споживачів без запровадження державних регульованих цін;
  • Негативні наслідки запровадження державних регульованих цін для функціонування ринку та їх співвідношення з очікуваними позитивними результатами для споживачів від їх запровадження.

Відсутність порядку та/або процедур проведення такої оцінки може створити негативні наслідки для суб’єктів господарювання, серед яких, зокрема:

  - Обмеження можливості вільного ведення господарської діяльності на відповідних ринках;

  - Втрата конкурентоздатності суб’єктів господарювання;

  - Корупційні ризики та суб’єктивізм з боку суб’єктів регулювання;

  - Витрачання обмеженого людського ресурсу суб’єктів господарювання.

- Порядок передбачає можливість скасування або не запровадження державних регульованих цін, якщо суд визнає рішення АМКУ недійсним або зупиняє його дію чи АМКУ зупинив виконання рішення через його перевірку, перегляд або скасування рішення за результатами перевірки/перегляду.

При цьому, Порядок не визначає порядку повідомлення суб’єктів регулювання (Мінекономіки, МОЗ та ОДА) про такі рішення судів або АМКУ та не встановлюються строки та процедури для скасування суб’єктом регулювання рішення щодо встановлення державних регульованих цін.

- Порядок не встановлює строки та способи повідомлення АМКУ та суб’єктів господарювання про недоцільність запровадження державних регульованих цін.

Ми вважаємо, що прийняття документа в пропонованій редакції та введення державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушували вимоги законодавства про захист економічної конкуренції, може нанести збитки відповідним суб’єктам господарювання та обмежити їх конкурентоздатність.

Федерація роботодавців України наполягає на не прийнятті вказаного проекту та звернулася з цією позицією до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.