Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Європейський зелений курс та пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55»: що планує ЄС?

За оцінками Міністерства економіки, 68,24 млрд доларів складає обсяг експорту товарів з України за 2021 рік. За даними Держстату на 11 місяців 2021 року експорт української продукції в ЄС сягнув 24,38 млрд доларів, тобто значна частина продукції з України експортується до Євросоюзу. Тож зміни екологічної політики ЄС чинять потужний вплив на доступ української продукції до європейських ринків.


Продовжуємо знайомити з попередніми результатами дослідження «Адаптація української економіки до ключових екологічних трендів сучасності», що здійснюється в рамках Кліматичної платформи ФРУ.


Будь-яка зміна політичних та економічних трендів як в Україні, так і за кордоном в тій чи іншій мірі впливає на український бізнес та конкурентоздатність української продукції. При цьому, залишаються відкритими питання щодо того як саме ці тренди впливатиму на бізнес: полегшать чи, навпаки, ускладнять умови його ведення, доступ виробників до ринків товарів особливо при їх експорті.


У рамках стратегії Європейської Комісії 2019-2024 було визначено 6 пріоритетів діяльності ЄК на найближчі роки. Першим пріоритетом Стратегії визначено Європейський зелений курс, покликаний зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом з сучасною, ресурсоефективною економікою.
ЄЗК є дорожньою картою перетворення Європи до 2050 року на перший кліматично нейтральний континент.


14 липня 2021 року ЄК опублікувала пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55», який включає низку пропозицій, спрямованих на скорочення викидів СО2 на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії ЄЗК щодо досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.


Пакетний документ вносить суттєві зміни до восьми існуючих законодавчих актів і передбачає п’ять нових ініціатив у наступних секторах економіки та інших сферах: клімат, енергетичний сектор, транспорт та будівлі, землекористування та лісове господарство.


До нових ініціатив, передбачених пакетним документом, відносяться:


1. Запровадження механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM);
2. Збільшення частки сталих авіаційних палив (ReFuelEU Aviation);
3. Стимулювання використання відновлюваного та низьковуглецевого палива у морському транспорті (FuelEU Maritime);
4. Створення Кліматичного соціального фонду;
5. Розробка Лісової стратегії ЄС.
Пропозиції щодо оновлення чинного законодавства включають:
1. Перегляд схеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS);
2. Зміни до Директиви про стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел (RED);
3. Зміни до Директиви про енергоефективність (EED);
4. Перегляд Регламенту розподілу зусиль щодо скорочення викидів парникових газів (ESR);
5. Перегляд Директиви про розбудову інфраструктури альтернативних видів палива (AFID);
6. Перегляд Положення про врахування викидів парникових газів та їх поглинання у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства (LULUCF);
7. Зміни до положення, що встановлює стандарти викидів CO₂ для легкових автомобілів та мікроавтобусів;
8. Перегляд Директиви про оподаткування енергії (ETD).


Більш детально про вказані ініціативи та пропозиції і їх вплив на український бізнес та доступ до європейських ринків в наступних публікаціях та 23 лютого 2022 року під час Презентації Кліматичної платформи ФРУ.