Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Яким повинно бути нове трудове законодавство?

Заступник Генерального директора ФРУ Юлія Гончарова взяла участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Осучаснення законодавчого регулювання трудових відносин», організованому Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Захід проводився для обміну думками соціальних партнерів при розробці проекту Трудового кодексу України. Учасники засідання говорили про найбільш болючі теми, які турбують сторони трудових відносин. Гаряча дискусія між учасниками вказує на важливість питання, оскільки регулювання трудових відносин стосується абсолютно усіх категорій населення та бізнесу. Тож збереження правильного балансу між правами та обов'язками сторін є важливим у забезпеченні соціальної справедливості, впровадження належних умов для створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості населення.

«Прийняття нового Трудового кодексу – це вимога сьогодення, оскільки змінились економічні передумови зайнятості населення, з'явились нові виклики, які постають як перед роботодавцями, так і перед найманими працівниками. Але не можна говорити про необхідність зміни лише одного Трудового кодексу. Необхідно дуже ретельно опрацювати зміни до горизонтального законодавства, як це відбувається у наших європейських колег. Я маю на увазі податкове законодавство, як не дивно законодавство про публічні закупівлі та державну допомогу суб'єктам господарювання, які впливають на сферу зайнятості» - зазначила Юлія Гончарова.

new TK 3

Слід зазначити, що попередні проекти Трудового кодексу не забезпечували розширення можливостей трудових відносин, а навпаки, зарегульовували їх на рівні закону. Аналогічна ситуація спостерігається і в діючому законодавстві. Натомість слід забезпечити посилення інституту трудового договору як найбільш динамічного та гнучкого інструменту регулювання трудових відносин.

Сьогодення потребує модернізації трудового законодавства, яке повинно враховувати нові форми взаємовідносин між роботодавцями та працівниками та нові технологічні процеси, такі як: аутсорсінг, аутстафінг, механізми виконання подальшої роботи в іншого роботодавця тощо.

Наступне питання, яке потребує врегулювання в новому Трудовому кодексі – це наявність значного обсягу пільг та гарантій на рівні закону, які має забезпечувати та оплачувати роботодавець. Зазначимо, що міжнародні експерти наголошують, що в трудовому законодавстві мають міститися мінімальні умови, рамки для пільг та гарантій, а їх обсяг та розмір повинен бути віднесений на рівень трудових договорів

new TK 2

Потребує врегулювання і діяльність Служби з питань праці. Одним з основних завдань розбудови системи інспекції праці має бути перехід від карально-наглядових принципів діяльності інспекцій до надання державою роботодавцям і працівникам сервісу в сфері забезпечення дотримання законодавства про працю шляхом ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, профілактичних заходів, та у разі потреби здійснення інспекційних відвідувань як заходів впливу за відсутності позитивних результатів превентивної роботи.

Важливим питанням є врегулювання відповідальності за порушення законодавства про працю. Останні тенденції, у тому числі й ті, які наслідує нова влада – посилити тиск на тих суб'єктів, хто легально веде свою діяльність, що можна вже побачити в законопроекті №1233.

З рештою новий Трудовий кодекс має стати основою для офіційної зайнятості, створити умови, в яких держава з розумінням ставиться до суб'єктів, які працюють легально, а не створює умови для переміщення свого бізнесу в інші країни. Кодекс має стати інструментом підвищення інвестиційної привабливості економіки України, що дозволить поліпшити позиції України в рейтингах, що оцінюють покращення інвестиційного бізнес-клімату в Україні.

new TK 4