Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

УВАГА! Спрощення провадження бізнесу в умовах воєнного стану!

Уряд прийняв постанову від 18.03.2022р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», відповідно до якої на час воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися без отримання дозволів, інших документів дозвільного характеру, ліцензій, на підставі декларації про провадження господарської діяльності. Декларації подаються до Мінекономіки, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, — до МВС.

Разом з тим, постановою визначено види господарської діяльності, на які не поширюється спрощена процедура (додаток за кнопкою завантаження).

Перелік відомостей, які вносяться до декларації

  • Відомості про суб’єкта господарювання:

для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (у разі наявності), код ЄДРПОУ та місцезнаходження;

для ФОП — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) та місце проживання.

  • Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
  • Назва виду господарської діяльності, який провадиться.
  • Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) на період воєнного стану подана декларація.
  • Відмітка про ознайомлення суб’єкта господарювання з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Подання декларації

Декларація подається за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності:

в електронній формі — через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через мобільний додаток Порталу Дія;

у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою;

Після припинення скасування воєнного стану суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів невідкладно, але не пізніше одного місяця звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів і отримують ці документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Перебіг строків

На період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану.

Повідомлення про набуття права на провадження діяльності

Мінекономіки у період воєнного стану, а також протягом одного тижня з дня припинення чи скасування воєнного стану щодня повідомляє відповідним органам ліцензування, дозвільний орган про суб’єктів господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, види господарської діяльності, які ними провадяться, та їх місцезнаходження, шляхом перенаправлення отриманих декларацій.

 

Додаток до постанови КМУ
від 18 березня 2022 р. № 314  

ПЕРЕЛІК
видів господарської діяльності, які не можуть провадитися 
на підставі подання декларації в умовах воєнного стану

Завантажити додаток