Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Ключова мета представників роботодавців у НАЗЯВО - відповідність якості вищої освіти вимогам ринку праці.

16 квітня у Федерації роботодавців України відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Серед ключових питань - пропозиції до проекту Положення про акредитацію освітніх програм вищої освіти (щодо критеріїв якості програм третього циклу (PhD)), критерії затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств, рішення яких визнаватимуться в Україні, процедура погодження стандартів вищої освіти, розроблених науково-методичними комісіями МОН.

Проект положення про акредитацію освітніх програм вищої освіти було розроблено НАЗЯВО. Документ визначає основні засади та порядок проведення їх акредитації.

Зокрема, серед критеріїв оцінювання якості освітньої програми запропоновано наступні:

✔️Освітня програма ураховує вимоги професійного стандарту (якщо передбачено присвоєння відповідної професійної кваліфікації та за його наявності).
✔️Структура освітньої програми може спиратися на форму дуальної освіти.
✔️Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
✔️Існує практика залучення сумісників, у т.ч. професіоналів-практиків, з метою ефективного функціонування освітньої програми.
✔️Роботодавці безпосередньо та через свої об'єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Проект Положення оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОН.

https://mon.gov.ua/.../mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovor...

Нагадаємо, ключова мета, яку ставлять перед собою представники роботодавців у Агентстві - забезпечення зв'язку вищої освіти з ринком праці. Систематична участь його представників - роботодавців, професійних асоціацій - у розробленні програм вищої освіти, залучення експертів ринку праці до їх реалізації, забезпечення відповідності програм закладів вищої освіти професійним стандартам є вкрай важливими.

Агентство продовжить роботу над напрацюванням проектів документів, консультації з усіма стейкхолдерами та Міносвіти.