Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

ФРУ підтримує законопроект, який створює сприятливі умови для розвитку та успішної роботи підприємств залізничного транспорту

ФРУ неодноразово наголошувала на тому, що в суспільстві гостро постало питання необхідності забезпечення потреби у пасажирських залізничних перевезеннях та покращення їх якості. «Укрзалізниця» забезпечує майже 65% транспортної роботи в загальній структурі перевезень вантажів.

Відсутність належного фінансування залізничної галузі та недосконала фіскальна політика призводить до відтоку коштів з підприємства, яке повинно забезпечувати реалізацію завдань, покладених на нього, відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

На сьогоднішній час за інформацією товариства знос локомотивів становить близько 97%, прострочено основними видами ремонту близько 8300 км розгорнутої довжини головних колій. Крім того, підприємство додатково несе значне соціальне навантаження через здійснення пасажирських перевезень за тарифами нижчими від економічно обґрунтованого рівня, а загальна сума збитків від пасажирських перевезень за 8 місяців 2021 року становить 8,3 млрд. грн.

Придбання нових електровозів, модернізація та електрифікація ділянок колії та інші інфраструктурні проєкти, які покликані підтримати обсяг перевезень на рівні не нижче поточного, вимагають масштабного фінансування в обсязі не менше ніж 24 млрд. грн. щорічно.

Також необхідно зазначити, що місцеві органи влади не виконують свої зобов’язання щодо компенсації за перевезення пільгових категорій громадян. Так, за 8 місяців 2021 року рівень компенсації за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів, склав 24,1%.

Для вирішення зазначених проблем на часі виникає питання щодо поліпшення фінансування підприємств залізничного транспорту та зміни фіскальної політики держави по відношенню до них.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення адміністрування окремих податків і зборів)» (реєстр. № 6200 від 21.10.2021) передбачає врахування технологічних особливостей підприємств залізничного транспорту, не допущення порушення принципу рівності платників податків та уникнення необґрунтованих витрат для підприємств залізничного транспорту.

ФРУ підтримує такі новації документу. Тож звернулися до профільного комітету ВРУ з проханням звернути увагу на законопроект та його норми, якими пропонується створення сприятливих умов для розвитку та подальшої успішної роботи підприємств залізничного транспорту.

Законопроектом 6200, зокрема, пропонується:

  • додати до переліку приміщень, які не є акцизними складами, приміщення або території, незалежно від загальної місткості розташованих ємностей, для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання, який використовує пальне, що зберігається в такому приміщенні або на такій території, виключно для ремонту, будівництва та виробничо-технологічного обслуговування автомобільних доріг загального користування, залізничних колій загального користування і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
  • не вважати доходом від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього нерезидента) господарської діяльності на території України, в розумінні ст. 141 ПКУ, грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується на користь такого нерезидента (постійного представництва цього нерезидента), що є об'єднанням трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів, резидентом членом такого об’єднання для забезпечення поточної діяльності об’єднання;
  • внутрішні перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом включити до переліку операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ (шляхом відповідних змін у редакцію пп. «а» пп. 195.1.3 ПКУ);
  • звільнення від ПДВ поширюватиметься на операції з безкоштовної передачі рухомого складу між одним суб’єктом господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки іншому суб’єкту господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки;
  • доповнити п. 283.1 ПКУ новим пп. 283.1.9, який звільняє від сплати земельного податку на землі залізничного транспорту, до яких належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує п'ятдесят відсотків.