Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Федерація пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу

Фахівці Федерації проаналізували положення проекту Закону №1210 від 30.08.2019 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та вважають, що зазначений законопроект у запропонованій редакції несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому. А отже потребує доопрацювання.

Зокрема на думку роботодавців, перегляду та доопрацювання потребують положення законопроекту щодо:

1. Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. Це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.
2. Виключення передбаченої п. 140.3. ПКУ норми, згідно з якою «проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті». Це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платників податків отримуватимуть прибуток.
3. Фактичного впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.
4. Збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. Зазначені зміни не мають економічного сенсу та несуть виключено фіскально-каральне навантаження.
5. Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії (надалі – КІК). Ця ініціатива передбачена в Кроці 3 Плану BEPS та є доволі складною для реалізації. Адже із 85 країн, які приєдналися до BEPS, тільки 30 імплементували правила КІК. Це доволі складний інструмент, який потребує окремого обговорення із представниками бізнесу.

В законопроекті №1210 присутня ще ціла низка питань, які потребують здійснення розрахунків та обговорень с профільними фахівцями окремих секторів економіки.

Зокрема, але не виключно, це стосується спірної пропозиції щодо внесення змін до ставок податків та зборів, а саме запровадження нового товарного коду УКТ ЗЕД 2403 99 90 10 та встановлення для нього ставки акцизного податку на рівні 1213,61 грн. за тис.штук. Ця пропозиція суперечить принципу стабільності податкового законодавства, який закріплено в статті 4 Податкового кодексу України - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситись пізніше як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Тож ФРУ просить відкликати законопроект №1210 на доопрацювання, до якого долучити фахівців ФРУ, інших об'єднань роботодавців для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці.