Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Аналітичний центр ФРУ дослідив Індекс впевненості бізнесу

Постійний контакт ФРУ з промисловими підприємствами, зокрема, фіналізується в дослідженні Індексу впевненості бізнесу, яке здійснюється за підтримки Конфедерації промисловості Данії - Dansk Industri - DI.

У проведеному Аналітичним центром Федерації відкритому опитуванні участь взяли власники або керівники 100 підприємств, що працевлаштовують 492,5 тис. осіб. Ці підприємства працюють у більше ніж 13 сферах. Отже, представляють більшість з можливих видів економічної діяльності. 51% підприємств, що взяли участь у опитуванні є експортерами.

Розрахунок Індексу впевненості бізнесу показав невтішні результати:

Індекс впевненості бізнесу, розрахований за результатами аналізу відповідей всіх учасників опитування та з урахуванням кількості працівників, що стоять за відповіддю власника або керівника підприємства, становив -3,54 при еталонному значені 0. Серед експортерів він виявися ще нижчим -4,14, що свідчить про відсутність у бізнесу впевненості у можливості розвитку, збереженні наявних робочих місць та створенні нових.

Що ж заважає бізнесу відчувати себе впевненим?

Найбільшими негативними чинниками, що обмежують капітальні інвестиції по 38% респондентів назвали високу вартість (недоступність) кредитів та високий рівень податків та соціальних внесків.

Третьою за значимістю проблемою стала відсутність кваліфікованих кадрів, на неї вказали 31% респондентів.

Високий рівень проблемності також стосується судової влади 21% респондентів назвали відсутність довіри до неї чинником обмеження капітальних інвестицій.

Відсутність нормального конкурентного середовища – цю проблему відзначили 12% опитаних.

Майже 2/3 опитуваних (64%) відзначили факт зменшення обсягів замовлень у І півріччі 2020 року в порівнянні з ІІ півріччям 2019 року. Зросли замовлення лише у 17% респондентів.

Очікування бізнесу щодо ІІ півріччя поточного року в частині обсягів замовлень майже не відрізнялися від негативних результатів І півріччя. Очікували подальшого зниження обсягів замовлень 56% респондентів. Лише 21% респондентів сподівалися на зростання обсягів замовлень.

Майже половина респондентів (47%) заявили про те, що у І півріччі 2020 року зменшили кількість штатних працівників на підприємстві. У той же час досить значна частка респондентів зберегла їх кількість на рівні ІІ півріччя 2019 року (43%). Тільки кожен десятий респондент збільшив кількість штатних працівників. Кожен третій респондент прогнозував скорочення кількості робочих місць на підприємстві у ІІ півріччі.

 

2

Результати дослідження Індексу впевненості бізнесу Федерація використовує, зокрема, при підготовці Рекомендацій роботодавців для Уряду.

Детальніше з дослідженням та рекомендаціями ФРУ щодо того, як змінити ситуацію, можна ознайомитися за посиланням

Індекс впевненості бізнесу